Yoshiko Hata
Emiko Hachiuma
Emily Hatoyama
Tsukiko Hayashi
Mieko Hayami
Kazue Harayama
Shizuko Hiratsuka
Yukie Hirano
Atsuko Hiramatsu
Yaeko Hirose
Hiroko Hirota
Michiyo Fukuike
Keiko Fujii
Tami Fujita
Hiromi Fujita
Hatsuyo Fujimoto
Kaori Furuhata
Junko Hosoda
Noriko Hori
Kiyoko Horie
Emiko Horikoshi
Megumi Masuda
Miyoko Matama