Keiko Kanno
Kimiko Kuninobu
Naoko Kunihiro
Maki Kuhara
Yoshie Kubo
Shoko Kuroiwa
Akemi Kurogouchi
Mieko Koike
Mika Koshiishi
Ryuko Kojima
Chizuko Kobayashi
Hideko Kobayashi
Yasuko Saigo
Keiko Saito
Kozue Saito