Ayako Miyamoto
Yasuko Munesue
Tomoko Muro
Ryoko Motomura
Hiroko Monuki
Miyako Morimoto
Setsuko Yagi
Masako Yagi
Misako Yagishita
Kiyomi Yanagisawa
Yoko Yahara
Tsuneko Yamauchi
Miho Yamauchi
Norie Yamakami
Haruyo Yamazaki
Nobuko Yamada
Kyoko Yamanaka
Akiko Yamamura
Takako Yamamura
Yoko Yukawa
Kaoru Yokokura